Directeur Woonzorgcentrum (oosten Antwerpen)

Onze klant behoort tot een vzw koepel, waaronder een paar woonzorgcentra ressorteren.

In haar beleidsvisie en leef-concept gaan professionele zorg, dienstverlening op maat en hoogwaardige woongelegenheden die beantwoorden aan de wensen van de aankomende generatie van ouderen, hand in hand. De mens staat centraal in alles wat zij onderneemt.

Met professionele, gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers wenst zij voor de bewoners een thuis te creëren waar kwaliteit van wonen, leven en zorgen hand in hand gaan.

Wij zijn op zoek naar een directeur voor een modern Woonzorgcentrum ten oosten van Antwerpen.

De Functie

Als site verantwoordelijke neem je de operationele leiding op van het WZC met als insteek

het omzetten van het beleid in de praktijk waarbij het aandachtspunt is het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van wonen, leven en zorg.

Je rapporteert aan de overkoepelend algemeen directeur van de vzw.

Je bent de coach van de gehele personeelsgroep en de trekker van het transitietraject van de innovatieve arbeidsorganisatie.

Op basis van hoofdlijnen en doelstellingen werk je het beleid verder uit naar de afdelingen, binnen

het afgesproken beleid en budget.

Je herkent je in de waarde gedreven en christelijk geïnspireerde missie en je integreert deze actief in je werking.

De uitdagingen

Je staat in voor een kwaliteitsvol bewonersbeleid. Daarbinnen heb je een bijzondere aandacht voor een optimaal woon- en leefklimaat voor alle bewoners op de afdeling(en) en sta je in voor een aangepaste begeleiding naargelang de specificiteit van de doelgroep, bijv. Personen met dementie, palliatieve begeleiding, …

Als verantwoordelijke van het kwaliteitsbeleid binnen de instelling, superviseer en volg je de ontwikkeling en implementatie van de kwaliteitszorg op en vanuit een sterk ontwikkeld kwaliteitsbewustzijn streef je voortdurend naar verbetering.

Als leider van een team en als coach, zal je erop toezien dat de kwaliteiten en de mogelijkheden van de medewerkers optimaal worden beheerd. Je coördineert de diverse teams (zorgteams, EKA-team, keuken, onderhoudsploeg, administratief team) met bijzondere aandacht voor werving en selectie, onthaal en begeleiding, ontwikkeling en evaluatie van alle medewerkers. Je hebt als streefdoel: een (h)echt team vormen binnen de vzw dat bezield en gedreven werkt om

mee vorm te geven aan een plek waar het fijn wonen, leven en werken is voor eenieder.

Als ambassadeur van de organisatie zal je de voorziening vertegenwoordigen naar de buitenwereld toe, de public relations verzekeren en de contacten verzorgen met de relevante externe instanties.

Je zet je in om, in opdracht van de overkoepelend algemeen directeur van de vzw, de afspraken met betrekking tot het financieel en administratief beleid correct uit te voeren.

Profiel

  • Je bent bij voorkeur verpleegkundige en hebt je opleiding aangevuld met een kaderopleiding en/of master in de medisch-sociale wetenschappen. Andere kwalificaties worden niet uitgesloten.
  • Je hebt een ervaring van minstens 2 jaar in het beheren van een rusthuis.
  • Je bent een sterke people manager, in staat mensen te motiveren en te mobiliseren naar een gezamenlijke doelstelling. Tevens ben je in staat een positieve en innoverende werksfeer te scheppen waarin de mensen zich betrokken voelen.
  • Je blijft zelfverzekerd in moeilijke situaties, je kan anderen overtuigen hun ideeën en creativiteit te uiten en hen aanmoedigen moeilijke problemen op een vindingrijke manier op te lossen.
  • Je gaat steeds op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden om een optimale organisatiecultuur te verkrijgen en een cultuur van continue verbetering te creëren.
  • Je bent een goede communicator, je bent enthousiast en in staat om je dynamisme over te brengen op anderen. Je bent een echte bezieler die in staat is een sterke cohesie te brengen in een groep.
  • Verder ben je de geboren organisator die moeiteloos orde schept in de veelheid van diensten, taken en problemen die op je afkomen.

Aanbod

  • Een boeiende functie in een modern Woon- en Zorgcentrum met een uitstekende reputatie.
  • Een warme omgeving waar je met open armen zal worden ontvangen.
  • Een zeer competitieve verloning aangevuld met een waaier aan extra-legale voordelen.
Upload your resume or any other relevant file. Maximum file size: 64 MB.
By checking this box, I agree to the privacy policy found here.

Scroll naar boven