Directeur Woonzorgcentrum (noordoostelijke rand Brussel)

  • Full Time
  • Brussel

Onze klant legt zich toe op de bouw en exploitatie van hoogkwalitatieve woon- en zorgcentra voor senioren.

In haar beleidsvisie en leef-concept gaan professionele zorg, dienstverlening op maat en hoogwaardige woongelegenheden die beantwoorden aan de wensen van de aankomende generatie van ouderen, hand in hand. De mens staat centraal in alles wat zij onderneemt.

Met professionele, gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers wenst zij voor de bewoners een thuis te creëren waar kwaliteit van wonen, leven en zorgen hand in hand gaan.

Met 2.000 medewerkers verleent zij zorg en huisvesting aan meer dan 2.600 senioren in 24 zorgcentra.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste directeur voor haar klein Woonzorgcentrum in de regio Brussel (Noordoosten).

De Functie

Als directeur heb je de verantwoordelijkheid over het operationele beheer van de instelling. Je zal de algemene strategie van de voorziening, in nauw overleg met de Operationeel Directeur, uitvoeren.

Je staat in voor een kwaliteitsvol bewonersbeleid. Daarbinnen heb je een bijzondere aandacht voor een optimaal woon- en leefklimaat voor alle bewoners op de afdeling(en) en sta je in voor een aangepaste begeleiding naargelang de specificiteit van de doelgroep, bijv. Personen met dementie, palliatieve begeleiding, …

Als verantwoordelijke van het kwaliteitsbeleid binnen de instelling, superviseer en volg je de ontwikkeling en implementatie van de kwaliteitszorg op en vanuit een sterk ontwikkeld kwaliteitsbewustzijn streef je voortdurend naar verbetering.

Als leider van een team en als coach, zal je erop toezien dat de kwaliteiten en de mogelijkheden van de medewerkers optimaal worden beheerd. Je coördineert de diverse teams (zorgteams, EKA-team, keuken, onderhoudsploeg, administratief team) met bijzondere aandacht voor werving en selectie, onthaal en begeleiding, ontwikkeling en evaluatie van alle medewerkers.

Als ambassadeur van de organisatie zal je de voorziening vertegenwoordigen naar de buitenwereld toe, de public relations verzekeren en de contacten verzorgen met de relevante externe instanties.

In samenwerking met Operationeel Directeur zal je nauwlettend de financiële krijtlijnen van het volledige woon- en zorgcentrum opvolgen. Je waakt over een continue optimalisering van de financiële vectoren van de voorziening door een aangepast opnamebeleid en adequate personeelsnormering en -bezetting te koppelen aan een optimale instellingsfinanciering.

Je zet je in voor een continue verbetering van een performante RIZIV-, bewoners- en personeelsadministratie.

Profiel

Je bent bij voorkeur verpleegkundige en hebt je opleiding aangevuld met een kaderopleiding en/of master in de medisch-sociale wetenschappen. Andere kwalificaties worden niet uitgesloten.
Je hebt een ervaring van minstens 2 jaar in het beheren van een rusthuis.
Je bent een sterke people manager, in staat mensen te motiveren en te mobiliseren naar een gezamenlijke doelstelling. Tevens ben je in staat een positieve en innoverende werksfeer te scheppen waarin de mensen zich betrokken voelen en bereid zijn zichzelf te overstijgen om de doelstellingen te bereiken.
Je blijft zelfverzekerd in moeilijke situaties, je kan anderen overtuigen hun ideeën en creativiteit te uiten en hen aanmoedigen moeilijke problemen op een vindingrijke manier op te lossen.
Je gaat steeds op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden om een optimale organisatiecultuur te verkrijgen en een cultuur van continue verbetering te creëren.
Als echte problem-solver zie je problemen als een welkome uitdaging. Je bent alert voor veranderingen, je bent flexibel, je kan je aan moeilijke omstandigheden aanpassen en continu op de resultaten gefocust blijven. Je bent autonoom en efficiënt. Je hebt een temperament dat inspireert tot actie en het nemen van verantwoordelijkheden . Je hebt een aangeboren gevoel voor service en je bent toegewijd aan de bewoners.
Je bent een goede communicator, je bent enthousiast en in staat om je dynamisme over te brengen op anderen.
Verder ben je de geboren organisator die moeiteloos orde schept in de veelheid van diensten, taken en problemen die op je afkomen. Je aarzelt niet om je verantwoordelijkheid op te nemen; knopen worden door jou weldoordacht en kordaat, doch ook diplomatisch doorgehakt.
Je hebt een goed inzicht in de hefbomen die de rentabiliteit van een woon- en zorgcentrum beïnvloeden en weet hoe je deze moet aanwenden.

Aanbod

Een boeiende functie in een ultramodern en gevarieerd Woon- en Zorgcentrum
Deel uitmaken van een dynamische en professionele groep, die heel wat toekomstperspectieven biedt;
Een stimulerende werkomgeving die beroep zal doen op uw leidinggevende en organisatorische capaciteiten en uw zin voor autonomie zal aanscherpen;
Een zeer competitieve verloning aangevuld met een waaier aan extra-legale voordelen.

Upload your resume or any other relevant file. Maximum file size: 64 MB.
By checking this box, I agree to the privacy policy found here.

Scroll naar boven