Onze recruiters zijn gespecialiseerd in het werven van top talent voor de gezondheidszorg. Ons breed netwerk en expertise laten ons toe vlot in te spelen op deze complexe arbeidsmarkt.

Onze Expertise

We zijn gespecialiseerd in de selectie en rekrutering van talent voor de gezondheidszorg.
Onze meer dan 20 jaar ervaring in selectie en rekrutering
laat ons toe zorgorganisaties efficiënt te begeleiden in de rekrutering van leidinggevenden

Management

Aangezien zij de meest invloedrijke functies in de organisatie bekleden, moet bij deze aanwervingen een goed inzicht worden verkregen in wat deze kandidaten onderscheidt op het gebied van visie, strategiebepaling, leiderschap en vooral hun vermogen om zaken te gedaan te krijgen. Wij kunnen bouwen op een sterk netwerk van topkandidaten die in staat zijn uw organisatie in de juiste banen te leiden en op een betrouwbare reeks rekruteringstools die deze sleutelcompetenties kunnen opsporen.

Leidinggevenden in de zorg

Verpleegkundigen en Verpleegkundig Management zijn waarschijnlijk de moeilijkste posities om in te vullen. Aangezien het tekort aan arbeidskrachten op de arbeidsmarkt het grootst is in onze sector kunnen aanwervingsfouten tot 50% van het jaarsalaris kosten om opnieuw een vervanger te vinden.
Laat ons u door de mogelijke valkuilen loodsen en u helpen met het rekruteren van sterke zorgtalenten.

Executive Search

Alle selectie- en rekruteringskantoren zullen uitstekende executive search strategieën voorstellen, dus hoe onderscheiden wij ons? Het is heel simpel, de sleutel is onze persoonlijkheid als recruiters. Als wij niet sterk connecteren met kandidaten die wij willen aantrekken, zal niemand met ons deze weg bewandelen. Wij zijn er trots op dat onze kandidaten zich altijd goed begeleid voelen en dat is het resultaat is van hoe wij communiceren, opvolgen en continue feedback geven.

Interim management

Hebt u een ervaren HR Manager in huis nodig, hetzij voor een tijdelijke aanwervingsopdracht of een specifiek project, hetzij om uw afdeling te leiden, in afwachting van een vaste aanwerving, dan stellen wij u graag onze expertise en inzichten ter beschikking. Contacteer ons snel ! Wij willen graag al een aantal eerste inzichten bezorgen.

Over mezelf

25+ jaren HR-ervaring in healthcare.

Diane heeft een sterke veelzijdigheid ontwikkeld op verschillende terreinen, met een bijzondere focus op gezondheidszorg en life-sciences.

Gedurende de eerste 10 jaar van haar carrière heeft ze zich toegewijd aan de gezondheidszorgsector in verschillende functies (HR-management, interim-crisismanager, operationele opdrachten in diverse gezondheidszorginstellingen). Ze groeide uit tot een expert op het gebied van HR in de gezondheidszorg en life-sciences.

Haar veelzijdige ervaring binnen deze sector gaf haar een uitgebreid begrip van de uitdagingen en dynamiek binnen de zorg.

Naarmate haar carrière vorderde, spitste Diane zich toe op haar kracht als talent expert, met een specialisatie in leidinggevende -, strategische – en operationele rollen binnen de gezondheidszorg. Haar scherpe inzicht in de specifieke eisen van de sector stelt haar in staat om toptalent te identificeren en aan te trekken voor cruciale posities. 

Diane’s loopbaan weerspiegelt een diepe toewijding om een positieve impact te maken in de gezondheidszorg. Haar unieke mix van ervaring maakt haar een waardevolle aanwinst, in staat om de complexe uitdagingen binnen deze sector aan te pakken en te vertalen naar onmiddellijke toegevoegde waarde voor haar klanten.

Diane De Schutter

Scroll naar boven